Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Регистрация на потребител и защита на личните данни

Нашите клиенти се разделят на: регистрирани и нерегистрирани (гости).

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.
Съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от нас да бъде закрит техният потребителски профил.

Ние няма да предоставяме личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

Ние не събираме директно "чувствителна" информация (данни на кредитни и дебитни карти), а препращаме клиента към защитени със сертификати системи за онлайн разплащания, така че да се гарантира сигурността в процеса на пазаруване.

Информация за защита на личните данни при пазаруване на изплащане с БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България: ТУК


2. Вашите лични данни

Когато поръчвате продукти от нашия сайт, ще бъде необходимо да осъществите процес на вписване на определена лична иформация. Тя трябва да бъде пълна и точна, като не позлвате чуждо или фалшиво име или име, за което нямате изрично съгласие да ползвате. Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива на такива данни (General Data Protection Regulation). .

3. Каква информация събираме

Когато се регистрирате в нашия сайт или правите поръчка, ние можем да изисвкаме Вашето име, адрес, тел. номер, мейл за целите на доставката на направената поръчка. 

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни е Вашето СЪГЛАСИЕ, дадено чрез приемане на тези общи Условия за пазаруване при приключване на поръчката

Информация за съответствие на нашия сайт с Изискванията за защита на личните данни

Обща информация

Чрез пълно съответствие на BabyBoombg.com с новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) на Европейския съюз ние гарантираме сигурността на личната информация, която ни предоставяте за целите обработването на вашите поръчки и получаването на бюлетин. 


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование Интеракт БГ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 203353712, ИН/ДДС: BG203353712
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Трявна, 5350, ул. „Светушка“ №8
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Ямбол, 8600, ул. „Граф Игнатиев“ №155
 5. Данни за кореспонденция: гр. Ямбол, 8600, ул. „Граф Игнатиев“ №155
 6. E-mail: office@babyboombg.com
 7. Телефон.: 0895 8080 77
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 1409917


Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Интеракт БГ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Чрез BabyBoombg.com  Интеракт БГ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с приемането, обработването и изпращането на направените от Вас поръчки, както и за целите на получаване на актуална информация за нашите продукти чрез бюлетин, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на BabyBoombg.com по договор за покупка- продажба с Вас (договор за покупко- продажба се счита за сключен за онези продукти, които бъдат изпратени към клиента);
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо BabyBoombg.com и Интеракт БГ ЕООД като негов собственик;
 • За целите на легитимния интерес на Интеракт БГ ЕООД.

(2) Интеракт БГ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Чрез BabyBoombg.com Интеракт БГ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги като търговец на продукти, както и за получаване на нашия бюлетин, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • индивидуализация на страна по договора (договор за покупко- продажба се счита за сключен за онези продукти, които бъдат изпратени към клиента);
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за покупко- продажба;
 • изпращане на информационни съобщения;
 • предоставяне на допълнителна информация по телефон или мейл, когато това касае направената поръчка и нейната доставка.

(2) Интеракт БГ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Интеракт БГ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява 
Интеракт БГ ЕООД чрез BabyBoombg.com?

Чл. 3. (1) Интеракт БГ ЕООД чрез BabyBoombg.com извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за покупко- продажба и кореспонденция по повод поръчка и доставката ѝ – целта на тази операция е създаване на профил, през който потребителят да управлява своите поръчки и предпочитания при ползването на сайта. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на оценка на въздействието длъжностното лице за защита на личните данни счита, че операцията „Сключване на договор за покупко- продажба“ (договор за покупко- продажба се счита за сключен за онези продукти, които бъдат изпратени към клиента) е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Регистрация на потребител в уебсайта като гост за целите на изпълнение на договор за покупко- продажба и кореспонденция по повод поръчка и доставката ѝ– целта на тази операция е доброволно предоставяне от страна на потребителя на лични данни без създаване на профил за целите на обработване на поръчката и нейната доставка. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на оценка на въздействието длъжностното лице за защита на личните данни счита, че операцията „Сключване на договор за покупко- продажба“ (договор за покупко- продажба се счита за сключен за онези продукти, които бъдат изпратени към клиента) е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

(2) Интеракт БГ ЕООД чрез BabyBoombg.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, адрес, електронна поща, държава, град, телефон, за целите на покупка на изплащане- ЕГН)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Обработване и изпращане на поръчка; 3) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или закупуване на продукт като гост между Интеракт БГ ЕООД чрез BabyBoombg.com и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 (3) Интеракт БГ ЕООД чрез BabyBoombg.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Интеракт БГ ЕООД чрез BabyBoombg.com от лицата, за които се отнасят.

(5) Търговецът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Интеракт БГ ЕООД чрез BabyBoombg.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Интеракт БГ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Интеракт БГ ЕООД не предоставя Вашите лични данни за обработване.

(2) Вашите лични данни се съхраняват чрез административната платформа на сайта BabyBoombg.com на сървъри на хостинг фирма- изпълнител (СуперХостинг.БГ), на която се заплаща за сървърно пространство и поддръжка.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Интеракт БГ ЕООД чрез BabyBoombg.com за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) Интеракт БГ ЕООД чрез BabyBoombg.com може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Powered By OpenCart
BabyBoombg.com © 2024